ERRADICACIÓ DE PLAGUES

Des de 500 €/Parcela

Processionària i Vespa Asiática

Els drons ens aporten molts avantatges, entre d’altres la capacitat d’accedir a zones complexes i poder aplicar els tractaments de manera molt efectiva.

El nostre sistema d’erradicació de plagues amb drons, és el sistema ideal per a tractar tots els jardins domèstics contra la procesionaria del pi. Normalment per a tractar les zones afectades per procesionaria és necessari posar la zona en quarantena quan es realitza el tractament. Però el sistema d’erradicació amb drons permet l’aplicació del producte fitosanitari de manera directa sobre els nius, causant així el menor impacte possible en la zona.

No sols ens aporta rapidesa i efectivitat sinó que a més ens permeten tractar les zones afectades a un cost molt competitiu comparat amb altres sistemes existents en el mercat per a tractar aquest tipus de plagues.

Les zones turístiques i rurals poden ser les més sensibles a aquesta mena de plagues juntament amb gran part de les zones residencials situades en àrees de pineda mediterrània, que en situar-se en zones amb alta densitat de pi poden veure’s afectades per plagues de procesionaria. En Kandinsky posem a la seva disposició aquest mètode altament efectiu per a tractar la plaga de la procesionaria del pi a un cost molt competitiu.

El nostre sistema és la solució perfecta per a tractaments de procesionaria, ja que presenta molts avantatges, entre d’altres: efectivitat, rapidesa, cost, impacte ambiental reduït, accessibilitat, etc.